Generalforsamling

i Foreningen Lundparken

onsdag den 10. marts kl. 19.30

Dagsorden:

1. Valg af dirigent.

2. Formanden aflægger beretning.

3. Kassereren fremlægger regnskabet til godkendelse.

4. Behandling af indkomne forslag.

5. Valg til bestyrelse:
a. Valg af bestyrelsesmedlemmer. På valg er Horst Henningsen og Klaus Langager.
b. Valg af bestyrelsessuppleant. På valg er Per Nielsen.
c. Valg af revisor. På valg er Ulrik Mortensen.
d. Valg af revisorsuppleant. På valg er Schønning Østergaard.

6. Eventuelt.
Bestyrelsen:

Formand: Bjarne Jørgensen, Valnødvej 24. Tlf.: 46 32 17 18

Horst Henningsen, Morbærvej 4. Tlf.: 46 35 63 36

Klaus Langager, Morbærvej 27. Tlf.: 46 32 00 95

Steen Preisler, Morbærvej 6. Tlf.: 46 35 24 28

Finn Jeppesen, Valnødvej 31. Tlf.: 46 37 18 48


Øvrige:

Bestyrelsessupp.: Per Nielsen, Fyrrevej 12. Tlf.: 46 35 98 64

Revisor: Ulrik Mortensen, Morbærvej 16. Tlf.: 46 35 62 22

Revisorsupp.: Schønning Østergaard, Valnødvej 13. Tlf.: 46 36 06 41


(REFERAT er ikke fundet frem af gemmerne endnu.... red.)