”Store Legedag”

Søndag d. 28.august var ca. 25 børn og voksne samlet til et par timers hyggeligt samvær. Efter en kvik omgang stikbold og en særdeles tæt stafet, hyggede vi os med sodavand, kaffe og kage og snobrød. Tak til alle, der havde tid og lyst til at deltage.

Se fotos her

Med venlig hilsen

Bestyrelsen

Sidste nyt (3/3 - 2011)

Privatisering af veje:

 

Nedklassificering af offentlige boligveje stoppes.

Teknik- og Miljøudvalget har besluttet at indstille til byrådet, at processen med nedklassificering af offentlige boligveje til private fællesveje stoppes.

 

Nedklassificering af offentlige boligveje stoppes.

Baggrunden for udvalgets beslutning er de ændringer af vejlovene, som transportministeren ved et lynindgreb fik vedtaget i folketinget i december 2010.

 

Ændringerne betyder blandt andet, at udgifterne til at få sat de nuværende boligveje i så god stand, at de kan overdrages til grundejerne, ikke kendes, og det kan frygtes, at de bliver meget store. Samtidig skal der gå mindst 4 år fra en beslutning i byrådet om nedklassificering af en vej, til driften af denne vej kan overdrages til grundejerne.

Endelig skal kommunen udarbejde en tilstandsrapport for vejen for at kunne dokumentere, at vejen er i god stand. Det vil være en stor administrativ opgave.

 

Beslutningen betyder, at ca. 150 km boligveje bliver ved med at være offentlige, og at borgerne langs disse veje ikke vil få udgifter til drift og vedligeholdelse.

Lundparken © 2009 • Mail til webmaster@lundparken.dk •