Foreningen Lundparkens værktøjsdeleordning.  

Kort fortalt er ideen, at foreningen køber forskellige redskaber og værktøjer, som foreningens medlemmer frit kan låne. 

På foreningens årlige generalforsamling besluttes, hvilke redskaber/værktøjer, som skal købes. 

Værktøj/redskaber opbevares af en ”vært”, som er en af foreningens medlemmer. Derudover er nogle medlemmer beredvilligt klar til at låne egne redskaber ud. Listen over redskaber/værktøjer, som du nu kan låne, ser således ud:

Redskab/værktøj, som kan lånes:

 

Vært for redskabet /værktøjet

 

 

Pælebor / pælespade

Charlotte Øland, Fyrrevej 8

Tlf. nr. 46 32 34 72 

Højtryksrenser (ny under anskaffelse)

Bjarne Jørgensen, Valnødvej 24

Tlf.nr. 46 32 17 18  

Teleskopbeskærersaks (4M)

Lone og Bjarne, Fyrrevej 2

Tlf. nr. 30 11 09 47 / 29 66 22 65

Havetromle

Havefræser (privat men lånes ud) 

Ole og Hanne, Valnødvej 10

Tlf. nr. 46 36 61 98

 

 

Retningslinjer for lån:  

Værktøjet/redskabet er foreningens ejendom og lånes ud til foreningens medlemmer. Det er gratis at låne værktøjet/redskabet.

Værktøjet/redskabet må ikke lånes ud til andre end foreningens medlemmer. Foreningens medlemmer må under ingen omstændigheder låne værktøjet/redskabet videre til trejdemand (personer/husstande, der ikke er medlem i foreningen).

Værktøjet/redskabet er placeret hos en ”vært” blandt foreningens medlemmer. Når du ønsker at låne, kontakter du værten og aftaler nærmere.  

Ved hvert værktøj/redskab er en logbog (udarbejdet af bestyrelsen) samt en brugsanvisning. Det fremgår af logbogen, hvor længe du maksimalt kan låne værktøjet/redskabet ad gangen samt hvem der har aktuelt har lånt værktøjet/redskabet. Derudover kan du benytte logbogen til at reservere frem i tiden.  

Hvis to medlemmer har behov for at låne et værktøj/redskab samtidigt, har den der først har reserveret emnet i logbogen førsteret.  

Værktøjet/redskabet skal afleveres i samme stand som det er modtaget.

Skulle uheldet være ude, skal du orientere værten, når du afleverer. Værten vil så orientere bestyrelsen, der tager beslutning om emnet skal repareres eller værktøjet skal genanskaffes.

Bestyrelsen for Foreningen Lundparken

Lundparken © 2009 • Mail til webmaster@lundparken.dk •